Maria Abrahamsson

Maria Abrahamsson har på senare år blivit känd som en orädd och rak M-politiker. Hon är jurist och har ett förflutet som ledarskribent på Svenska Dagbladet.  Sedan valet 2010 är hon ordinarie riksdagsledamot för Moderaterna, och bl.a. en av riksdagens två representanter i Domarnämnden. Maria Abrahamsson fick diabetes typ 1 i 20-årsåldern.

Maria Carlsson föddes den 21 juli 1963 i Kalmar. Maria läste bl.a. pressvetenskap och sociologi på universitetet, och avslutade med att ta Jur kand examen 1991. Politiskt intresse fanns tidigt och hon fick jobb hos den dåvarande justitieministern Gun Hellsvik (M). Marias arbetsuppgifter var till en början att svara på alla inkommande brev, men hon blev snabbt befordrad till att skriva utkast till Gun Hellsviks debattartiklar och tal.

Efter den borgerliga valförlusten 1994 arbetade Maria som jurist och politisk handläggare på det moderata riksdagskansliet. 1999 gick flyttlasset över till Svenska Dagbladet där hon arbetade som ledarskribent. Hon var en av de profilstarka skribenterna på tidningen under sin tid där.

Maria Abrahamsson - Politiker, debattör, journalist & jurist
Maria Abrahamsson – Politiker, debattör, journalist & jurist

Efter tio år på Svenska Dagbladet valde Maria att sluta, för att själv kandidera för Moderaterna till riksdagen. Hon var trött på att sitta på åskådarläktaren och ville försöka åstadkomma något själv i politiken.

Sedan riksdagsvalet 2010 är Maria Abrahamsson ordinarie riksdagsledamot för Moderaterna i Stockholm Stad. Hon är ledamot av Skatteutskottet, av Skatteverkets insynsråd samt en av riksdagens två representanter i Domarnämnden. Maria är också en av skribenterna i F-ordet, antologin mot en ny feminism med Petra Östergren som redaktör.

År 2005 mottog hon Advokatsamfundets journalistpris och 2009 Gunnar Heckschers stipendium för reformvänlig konservatism.

Maria gifte sig 1994 med Olle Abrahamsson (rättschef i Justitiedepartementet), och är mest känd under namnet Maria Abrahamsson.

Maria fick diabetes typ 1 när hon var i 20-års åldern och har levt med diabetes i mer än halva sitt liv. Hon är en flitig användare av Twitter och under en av sändningarna av musikprogrammet Så mycket bättre 2012 twittrade hon:

”Har varit diabetiker i över 26 år och fattar ingenting när Olle säger att han måste dra sig tillbaka pga. sin diabetes …” (via Twitter)

En av artisterna i programmet var Olle Ljungström, också han med diabetes. I vissa program drog sig Olle tillbaka och hänvisade till sin diabetes. En ganska vild debatt uppstod och det visade sig att han led av andra åkommor också.

Maria är en högst respekterad journalist, politiker och debattör, som inte drar sig för att säga vad hon tycker.

Samtliga foton kommer, med Marias godkännande, från hennes blogg www.mariaabrahamsson.nu

Madeleines motivering: Ledarskribent på SvD under många år, nu politiker