Sämre betyg till barn med typ 1 diabetes!

by Marie Fahlin
Barn med typ 1 diabetes drabbas inte bara av att ha diabetes. Nu har även forskning visat att barn med typ 1 diabetes får sämre betyg och lön, jämfört med de utan diabetes. Jag antar att det är fler än jag som studsar av det här påståendena? Men tragiskt nog är de slutsatserna av nyligen genomförd forskning, som dessutom belönades med utmärkelsen ”Årets kliniska avhandling”. Sofie Persson, från Lunds Universitet, är forskaren bakom studierna. Jag tycker hon har skrivit en jättebra inledning till studien: ” Typ 1-diabetes är en livslång kronisk sjukdom, som oftast utvecklas tidigt i livet och förändrar förutsättningarna för det drabbade barnet och barnets familj.” Visst känner ni igen er? Oavsett om du själv har diabetes eller om det är ditt barn tror jag.

Hur påverkas barn med typ 1 diabetes senare i livet?

Syftet med studien var att undersöka hur barn med typ 1 diabetes påverkas senare i livet. Studien är inriktad på mätbara faktorer som betyg, utbildningsnivå, sysselsättning och lönestatistik. På något sätt har man jämfört med jämförbara grupper utan diabetes. Resultaten är dessvärre inte positiva. De tre studier som undersökts visar att barn med typ 1 diabetes hade sämre betyg i skolan, sämre avgångsbetyg, lägre utbildningsnivå, lägre sysselsättning och lägre lön jämfört med personer utan diabetes. Och tråkigt nog verkar tillgång till modern diabetesbehandling, som fanns i sista studien, ändå inte ha förbättrat förhållandena i skolan för barn med typ 1 diabetes. Jag blir så ledsen att höra de här resultaten, vill verkligen inte att det ska vara sant. Men jag tror också det kan stämma, speciellt den sista slutsatsen. Bättre hjälpmedel och bättre blodsocker är inte allt, känslan av att vara annorlunda tror jag är jobbig. Personligen slapp jag min typ 1 diabetes i grundskolan och gymnasiet. Men trots att jag var 20 år och gick på universitet, kändes det så där att behöva äta massa mellanmål som ingen annan gjorde och hitta speciallösningar för att ta insulin. Tack till Sofie Persson, för att du har uppmärksammat situationen. Nu önskar jag att någon forskar på hur man ska göra för att våra barn med diabetes ska må bättre i skolan. Marie Fahlin 2018-03-16

Mer om studierna av barn med typ 1 diabetes, som Sofie Persson använde sig av:

En grupp barn med typ 1 diabetes, som fick diagnos innan de var 15 år, följdes av forskare. De här barnen fick sämre betyg i skolan jämfört med barn utan diabetes. Samma grupp av barn följdes upp senare i livet. Då visade det sig att de även hade lägre nivå på utbildning, lägre sysselsättning och lägre lön jämfört med personer utan diabetes. De här barnen var födda 1972 – 1978. Tragiskt nog visar ytterligare en studie att barn med diabetes typ 1 har sämre betyg än barn utan diabetes, trots att dessa barn haft tillgång till modern diabetesbehandling (födda ca 1980-tal till tidigt 1990-tal). En undersökning av vilka faktorer som påverkade val av yrke och studier, förutom hälsa, har analyserats. En rad andra faktorer finns, även om trenden finns kvar. Sofie Persson tilldelades priset ”Årets kliniska avhandling” på vårmötet för Svensk Förening för Diabetologi (SFDs) vårmöte den 7-9 mars 2018 i Göteborg. Läs mer här: http://dagensdiabetes.se/ Studien heter i original: “Socioeconomic Consequences of Childhood Onset Type 1 Diabetes – a case study of the impact of an early life health shock” Här kan du läsa hela studien: https://lup.lub.lu.se/search/publication/2fdf7492-311e-4a0c-bf94-3fa2b8456d51