Ditt HbA1c i nya och gamla systemet!

HbA1c omvandlare

Gamla systemet

Mata in ditt HbA1c i gamla systemet:
(% kallat Mono S)

Resultat: 0 mmol/mol (kallat IFCC)


Nya systemet

Mata in ditt HbA1c i nya systemet: (mmol/mol)

Resultat 0%


 

HbA1c Omvandlaren

Undrar du också vad ditt HbA1c-värde är i nya systemet? Eller var du på läkarbesök och fick ditt värde i nya systemet och vill jämföra med det gamla?

 

Ta hjälp av Diabetic Designed:s HbA1c-omvandlare!

Välj vilket värde du behöver omvandla och tryck på retur eller knappen Omvandla! Klart! Omvandlaren gäller svenska värden, det finns fler varianter internationellt sett.

 

Vad betyder HbA1c-värdet?

HbA1c-värdet visar ett medelvärde av blodsockret under de senaste 2-3 månaderna. Ett högt blodsocker ger ett högre värde och lägre blodsocker ger lägre värde. Provet mäter lite förenklat hur mycket socker som fastnar på de röda blodkropparna i blodet, vilket blir ett mått på blodsockrets medelvärde.

 

Alla med diabetes vet att risken för följdsjukdomar ökar om HbA1c-värdet ligger högt. Värdet bör helst ligga under målvärdet som är 52 mmol/mol i nya systemet eller 6 % i det gamla systemet. För att kunna sänka blodsockret är det viktigt att veta varför det ligger högt. Många insulinkänningar kan ge upphov till rekyler med riktigt högt blodsocker, rekylerna sitter ofta i upp till ett halvt dygn. En annan orsak är för lite insulin i förhållande till mat och motion.

För att undvika eller minska rekyler rekommenderar vården idag att endast äta druvsocker vid insulinkänning. Det är lätt att "dosera" rätt mängd druvsocker och risken för att överkompensera med kolhydrater minskar. Att druvsocker går så snabbt ut i blodet minskar också risken för hetsätning, som kan uppstå vid lågt blodsocker. Undrar du vilket som är din rekommenderade dos, använd vår Druvsockerdoserare!

Ett bra HbA1c-värde behöver inte med automatik betyda att blodsockret är bra. Om blodsockret hoppar mycket och går från lågt till högt visas endast medelvärdet, som kanske är bra.

 

Svensk statistik över HbA1c-värdet från 2016

Det är svårt att ha bra HbA1c-värde, och den svenska statistiken visar tyvärr deprimerande data framförallt för typ 1 diabetiker. 2016 var det endast 21,2 % av de med diabetes typ 1 som klarade målvärdet och låg under 52 mmol/mol. Resultaten i primärvården, där det huvudsakligen är typ 2 diabetiker var resultaten mycket bättre. Över hälften av alla, 51,5 %, klarade målvärdet 2016.

 

Siffrorna är riktigt skrämmande när det gäller ungdomar. Svenska 17-åringar ha ett medelvärde på 61 mmol/mol, motsvarande siffra är ännu högre - 64 mmol/mol hos 18-21-åringar. Dessutom har 29 % av alla 18-21-åringar värde över 70 mmol/mol, vilket innebär mycket stor risk för komplikationer. Hur vården ska göra för att motivera dessa personer att engagera sig mer i sin diabetes är en mycket viktig fråga att ta tag i.

 

Vad är HbA1c?

I blodet finns ett protein som heter hemoglobin som förkortas Hb. Hemoglobinet finns i de röda blodkropparna och transporterar syre. När hemoglobinet kommer i kontakt med sockermolekyler omvandlas det till glykerat hemoglobin. Det är det glykerade hemoglobinet som mäts i HbA1c-värdet. Ju mer socker det finns i blodet desto högre värde blir det.

 

De röda blodkropparna har en livslängd på mellan 2- 3 månader. Det betyder att HbA1c avspeglar de 2-3 senaste månadernas medelvärde.

 

Mätmetoden ändrades 2010 i Sverige

I Sverige ändrades enheten för redovisa HbA1c i under 2010. Tidigare angavs svaren i procent, men sedan dess ges svaren i mmol/mol. För oss som är vana att få värdena i gamla enheten kan det vara svårt att få en uppfattning om hur bra eller dåligt värdet är, direkt. Därför har vi tagit fram omvandlaren.

 

 

Hur mäts HbA1c?

Det finns idag tre olika sätt att mäta HbA1c-värdet. Det är 1) kapillärt blod och laboratorieanalys, 2) provtagning vid diabetesmottagning och 3) inskickat blodprov för analys.

 

Det är inte så många år sedan det alltid krävdes kapillärblod och provtagning i armen för att mäta värdet. Då tog det upp till en vecka för att få resultatet. Under de senaste åren har de flesta diabetesmottagningar utrustats med egen mindre analysapparat. Genom ett blodprov i fingret kan resultatet erhållas inom några minuter.

Det förekommer även att man kan skicka in sitt blodprov, via post, för att få det analyserat. Resultaten kan bli fel om blodet blir för varmt eller fryser. Råden är därför att inte posta det innan en helg, då det kan gå längre tid innan brevlådan töms.

Marie Fahlin / Diabetic Designed

Senaste uppdateringen 2017-05-23

Mer fakta om HbA1c finns här:

https://www.ndr.nu/

http://www.diabit.se/

https://www.1177.se/

https://www.diabetes.se/diabetes/