Fira Världsdiabetesdagen!

by Marie Fahlin
Grattis på Världsdiabetesdagen! Ja inte grattis till att du eller någon närstående har diabetes så klart. Men grattis till att Fredrik Banting tillsammans med Charles Best och några andra forskare upptäckte insulinet 1922. Det är tack vare den upptäckten som jag och min ena dotter lever, och min farfar levde. Farfars bror dog faktiskt i typ 1 diabetes precis innan insulinet upptäcktes. Jag vet att vi är fler som är enormt tacksamma för detta. Även om insulinet inte botar oss utan bara hjälper oss överleva tills dess att ett botemedel finns.

Varför uppmärksammas Världsdiabetesdagen 14 november?

Världsdiabetesdagen 14 november har uppmärksammats sedan 1991, när Internationella Diabetesförbundet (International Diabetes Federation - IDF) och Världshälsoorganisationen (World Health Organization - WHO) tyckte det var dags att uppmärksamma diabetes överhuvudtaget och försöka bromsa den allt ökande utbredningen av diabetes. Världsdiabetesdagen Internationella Diabetesförbundet är en global intresseorganisation för olika diabetesföreningar världen över. Sverige representeras av Svenska Diabetesförbundet. Datumet 14 november, valdes eftersom det var Frederick Bantings födelsedag. Frederick Banting räknas som en av de mest betydelsefulla för behandlingen av diabetes, eftersom han och Charles Best upptäckte insulinet 1922. 2007 blev Världsdiabetesdagen en officiell dag, som även Förenta Nationerna uppmärksammar årligen. Varje världsdiabetesdag (eller år) har ett eget tema, eller bland kan samma tema gälla under flera år. Exempel på teman sedan starten är rättigheter för diabetiker, livsstil, diabetes hos barn och vuxna. Temat 2009–2013 är diabetesutbildning och förebyggande åtgärder för diabetes. Temat är Hälsosam Livsstil och Diabetes för 2014-2016. Temat för 2019 är Diabetes – skydda din familj. Det här handlar om typ 2 diabetes, att de allra flesta fall av typ 2 diabetes går att förebygga med hälsosam livsstil. Nya siffror visar att ökningen av diabetes, då främst typ 2 diabetes, förväntas bli enorm under de närmaste 26 åren (till 2045). I Europa väntas ökningen ”bara bli” 15% medan ökningen i södra Afrika toppar med 143%! Norra Afrika och Mellanöstern hamnar inte långt efter med en förväntad ökning med 96%! Sett ur ett världsperspektiv väntas diabetes öka med 51 % och 700 miljoner vuxna kommer att leva med diabetes år 2045. 2019 uppskattas 465 miljoner vuxna leva med diabetes. Källa: https://worlddiabetesday.org/resources/wdd-2019/infographics/ En milstolpe för svenska arrangemang på Världsdiabetesdagen genomfördes 2012 i Malmö av Barndiabetesfondens och Diabetesförbundets lokalföreningar i Skåne. Förmodligen är det här det mest besökta diabetesarrangemanget för allmänhet i Sverige någonsin, med ca 1250 besökare. Skrivet av Marie Fahlin