Freestyle Libre kan larma!

by Marie Fahlin
Visste du att Freestyle Libre faktiskt kan larma? För mig kom det här som en total nyhet.

Vad är Freestyle Libre?

Jag tror de flesta av er har hört talas om CGM, alltså Continuous Glucose Monitoring System, eller på svenska - kontinuerlig blodsockermätning. Freestyle Libre, även kallad FGM eller Flash Glucose Monitoring System, påminner om CGM. I båda systemen fästs en sensor på huden, med kontakt till vävnaden under huden. Sockervärdet som mäts är egentligen sockret i vävnaden, men här förenklar jag genom att kalla det för blodsocker. Båda systemen ger blodsockervärden i form av en kurva över dygnet, och markerar med pilar vart blodsockret är på väg.

Var skiljer CGM och Freestyle Libre?

En CGM skickar sockervärdena med jämna mellanrum till en mottagare. Mottagaren, som kan vara en mobiltelefon, känner av om värdena sjunker eller stiger. Om man vill kan mottagaren larma vid bestämda blodsockernivåer eller om blodsockret sjunker eller stiger hastigt. En FGM däremot kan inte skicka blodsockervärdena, utan de synkas över när man lägger mottagaren mot sensorn.

Freestyle Libre – avläsning på Android mobil

Det finns idag ingen godkänd lösning att läsa av Freestyle Libre med mobilen, vilket naturligtvis är ett stort önskemål. Nästan alla svenskar släpar idag omkring på en mobiltelefon, även små barn. För Android-mobiler har appen Glimp funnits under en tid. Appen är inte godkänd av Abbott, som tillverkar Freestyle Libre. Nu finns även appen Librelink, som är utvecklad för Android och är godkänd av Abbott.

Librelink är godkänd för Freestyle Libre

Freestyle Libre – larm med Android mobil och smartwatch

Det senaste är att man börjat utveckla fristående alternativ för att få larm från Freestyle Libre. Liksom för appen Glimp är inte heller detta system godkänt av Abbott. Så här går det till: Om jag förstått det rätt, så köper man en speciell smartwatch, klocka, och monterar ovanpå sensorn till Libre. Man måste mecka en del för att få dit klockan, plocka bort klockans baksida mm. Därefter ska en rad programmering göras, så att klockan triggar igång Libresensorn så den skickar över värdena till klockan. Sedan skickar klockan värdena till mobilen, som larmar vid det värde man ställer in. För Iphone finns det ännu ingen lösning ännu. Det verkar inte vara så enkelt om jag ska var ärlig. Det verkar också vara lite klumpigt. Men helt fantastiskt att det går att lösa för de som verkligen behöver larmen och inte får en riktig CGM.

Varmt välkommen med synpunkter på texten på mejl: marie @ diabeticdesigned.se Marie Fahlin / Diabetic Designed

Här finns länkar med mer information:

http://www.nightscout.info/

https://abbott-diabetes.se/vara-produkter/freestyle-libre https://www.dexcom.com/sv-SE https://www.facebook.com/groups/nightscoutsweden/