Självdoserande insulinpump gör dig nästan frisk

by Marie Fahlin

Visste du att det har kommit en självdoserande insulinpump? Som läser av ditt blodsocker och korrigerar det automatiskt. Nästan som att bli frisk från diabetes alltså.

Fast det blir vi ju inte, friska alltså. Fortfarande har ingen med typ 1 diabetes botats. Men en självdoserande insulinpump håller blodsockernivån på en jämnare och mer normal nivå. Det förbättrar livskvaliteten hos oss med diabetes samt minskar risken för komplikationer.

Den självdoserande insulinpumpen heter MiniMed 670G och kommer från Medtronic. Medtronic har sedan tidigare en av de smartaste insulinpumparna på marknaden, MiniMed 640G. MiniMed 640 som kopplats ihop med Medtronics eget CGM-system, stänger av insulintillförseln när blodsockret riskerar att bli för lågt. Det betyder att personer med MiniMed 640 sällan får insulinkänningar.

Medtronics CGM viktig del i självdoserande insulinpump
Så här ser Medtronics CGM-sensor ut, som ingår den självdoserande insulinpumpen MiniMed 670G.

Den nya självdoserande insulinpumpen är lite förenklat en vidareutveckling av insulinpumpen som motverkar för lågt blodsocker. Samma system för CGM används men när blodsockret stiger eller är för högt kan pumpen även dosera insulin.

Fortfarande måste användaren dosera sitt måltidsinsulin själv. Men skulle hen ta för mycket insulin räddar pumpen hen. Och skulle hen ta för lite insulin gäller samma sak.

Kan inte se in i framtiden

Det kan finnas tillfällen då man vill ha något högre blodsocker än vanligt, t.ex. vid träning. Då det inte passar så bra om den självdoserande pumpen doserar extra insulin. För att lösa den situationen kan man tillfälligt höja blodsockervärdet som pumpen styr mot. När man tränat klart ändrar man tillbaka till det vanliga målvärdet.

Självdoserande insulinpump underlättar nog för olympisk medalj
Självdoserande insulinpump underlättar nog om man tränar för olympisk medalj 😉

Vem kan få självdoserande insulinpump?

I Sverige kan den självstyrande pumpen MiniMed 670G ges till personer med typ 1 diabetes som har problem med återkommande hyper- eller hypoglykemier. Det betyder även att de personer som använder MiniMed 640G kan få den självdoserande pumpen, när 640G behöver bytas ut. Pumpen är godkänd för vuxna och barn över 7 år.

Hur länge har självdoserande insulinpump funnits?

I USA godkändes MiniMed 670G under 2016, och där finns det idag över 150 000 användare. Trots hög efterfrågan dröjde det till i november 2018 innan pumpen godkändes i Sverige. Idag finns det ungefär 250 användare här.

Vad är nästa steg i utvecklingen?

Nästa steg i utvecklingen är naturligtvis att fler får tillgång till självdoserande insulinpump. MiniMed 670 G är den första godkända i Sverige men det är fler pumpar på gång. Och ännu längre fram kommer självdoserade pumpar som både doserarar insulin, för att sänka blodsockret, och glukagon, för att frigöra druvsocker från levern och därmed kunna höja blodsockret.

Det är alltså på gång fler steg mot alltmer symptomfri diabetes typ 1. Men glöm inte – fortfarande har ingen botats från typ 1 diabetes!

Marie Fahlin 2019-02-10

Referenser

https://www.sydsvenskan.se/2015-04-05/nya-insulinpumpar-kan-lanseras-2016

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/11/27/klartecken-for-sjalvstyrande-diabetespump/

http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2018/11/Gront-ljus-for-sjalvstyrande-insulinpump-till-vissa-patienter/

http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2018/10/TLV-Kostnadseffektivt-att-byta-till-mer-sjalvstyrande-insulinpump/

https://www.tlv.se/download/18.7a6e902e1663e6b65582d204/1538744117366/halsoekonomiskt_underlag181001_minimed.pdf

https://www.tlv.se/download/18.467926b615d084471ac33760/1510316389434/Kunskapsunderlag_insulinpump_cgm.pdf

https://mmc.medtronic-diabetes.se/minimed670g/

Personlig kontakt med Burcak Ulmer, marknadschef på Medtronic, i januari 2019.