Pär Zetterberg, Neil Young och Niklas Krog

by Marie Fahlin

har alla blivit nominerade till Diabetes Hall of Fame. Läs mer och bli inspirerad! Eller hjälp till och nominera någon själv.

Besök Diabetes Hall of Fame