Världsdiabetesdagen idag

by Marie Fahlin

Trots det hittar jag inga artiklar om diabetes i varken Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet, förutom en diabetesbilaga i Svenska Dagbladet. Jag hade hoppats att det skulle vara fullt med artiklar om den dåliga upphandling av pennkanyler som verkar göras landet över. Men de kanske skrivs i några andra tidningar?

I Stockholm verkar ”nålsituationen” vara värst, där landstinget dessutom delegerat själva upphandlingen till ett privat företag som, om det stämmer vad jag fått höra, själva får mellanskillnaden mellan de gamla fungerande nålarna och de nya dåliga. De nya pennkanylerna är trubbiga, man behöver trycka in sprutan och skinnet följer med när man drar ut den. I locken syns någon konstig vätska. Dessutom är det många nålar som inte fungerar alls, inget insulin kommer ut. Med tanke på att insulin behövs för att överleva förstår jag inte hur man tänker. 🙁 Marie