Diabeteskalaset - föräldradiskussion

Vad tyckte föräldrar?

Inför Diabeteskalaset den 14 november 2015 hade flera hört av sig och velat få möjlighet att prata mer med andra föräldrar. Vi genomförde därför gruppdiskussioner för föräldrar och diskuterade utifrån: Vad saknade ni när ert barn fick diabetes? - Utifrån barnets perspektiv - Utifrån syskons perspektiv - Utifrån föräldrars perspektiv Ungefär hälften av föräldrarna kom från Stockholmsområdet och hälften kom från övriga delar av Sverige. Det fanns många olika erfarenheter och behov att diskutera med andra.

Kortfattad sammanfattning

Utifrån barnets perspektiv fungerade vården bäst. Utifrån syskons perspektiv är det mycket som kan förbättras. Alla upplevde att övriga syskon glömdes bort och hamnade utanför. Syskon blir rädda och kan behöva stöd och/eller uppmärksamma föräldrar på situationen. Utifrån föräldrars perspektiv upplevde många att det var för mycket information i början när många är chockade och inte tar till sig alla information så lätt. De hade velat ha uppföljning/mer info efter en tid. Föräldrarna hade också velat få mer frågor kring hela familjens situation, även om hur föräldrarna själva och syskon mår.

Diskussion utifrån barnet

Det är svårt att veta exakt hur barnet upplever situationen, speciellt om barnet är litet. Som föräldrar var de allra flesta var mycket nöjda med den vård deras barn på sjukhuset. Vården hade lyckats med att sätta barnet som fått diabetes i centrum, på ett bra sätt. När vardagslivet startar saknas ofta kunskap i skola och förskola.

Diskussion utifrån föräldrar

De flesta upplevde att vården bemötte föräldrarna positivt. Men många föräldrar hamnar i någon slags chock när de får beskedet att deras barn drabbats av diabetes. Föräldrarna tyckte det var svårt att ta in all information i början. De allra flesta kände stor okunskap om diabetes och hade svårt att få ihop hur de själva skulle kunna ta hand om sitt barn, de kände sig rädda och otillräckliga. Många hade uppskattat att någon frågade hur de mådde. Många hade också velat ha hjälp att hantera hela familjens situation, inklusive syskon. Efter en tid hade många föräldrar velat ha uppföljning/mer information, speciellt som en del föräldrar var ganska chockade i början. De flesta föräldrar söker mer kunskap om diabetes på nätet och i sociala medier. Det finns idag många olika facebookgrupper om diabetes och även för föräldrar. Det finns också flera bloggare och filmer på youtube som hjälper till att sprida kunskap. Efter ett tag upplever de flesta att vården har sämre kunskaper än diabetesföräldrarna.

Diskussion utifrån syskon

Nästan alla upplevde att övriga syskon glömdes bort och att syskonen kände sig utanför! Även syskon blir rädda och upplever en traumatisk situation. Syskon kan också behöva stöd. Att uppmärksamma föräldrar på syskonens situation kan kanske hjälpa.
Frio kylfodral för insulinpennor
Bästsäljare
FRIO kylfodral
Håller ditt insulin svalt i värme
Köp nu!
DexiShot drickbart druvsocker cola lemonade
NYHET
DexiShot
DexiShot är vårt eget supersnabba och jättegoda drickbara druvsocker!
Köp nu!