Barn med typ 1 diabetes som grupp, får sämre betyg!

by Marie Fahlin
Några studsade av vårt förra inlägg, som handlar om att barn med typ 1 diabetes som grupp drabbas av sämre betyg och lön, jämfört med barn utan diabetes. Men det är sant. Forskningen gäller barn med typ 1 diabetes som grupp, där alla fick diabetes innan de fyllt 15 år, och resultaten har absolut inget med intelligens att göra.

Studier av barn med typ 1 diabetes som grupp

Det är tre studier som visar att barn med typ 1 diabetes som grupp får sämre betyg än barn utan diabetes, som grupp. Forskningen visar också att skillnaderna håller i sig senare i livet, då gruppen med diabetes har lägre utbildningsnivå, lägres sysselsättningsgrad och lägre lön jämfört gruppen utan diabetes. I den sista studien jämfördes barn som var födda på 80- och 90-talet och trots modern diabetesvård kvarstod skillnaderna!

Många lyckas ändå

Jag är jätteglad över att så många svarade på förra inlägget och berättade om att er själva eller era barn som har lyckats, trots diabetes. Att ni lyckats bra trots insulinkänningar, ont i huvudet, trötthet eller annat som kan göra det jobbigare i skolan. Grattis till er! Jag har själv klarat min civilingenjörsexamen och haft bra jobb efteråt. Det tog lite längre tid eftersom jag fick typ 1 diabetes första året. Den terminen klarade jag bara första och sista tentan. Men sedan blev det lättare. Jag hade dock stort stöd av mina kompisar som ”gjorde allt” för mig. Och jag skulle fylla 21 år. Jag är otroligt tacksam att jag slapp tonåren med diabetes vilket tyvärr inte min dotter gjort.

Skapa bra förutsättningar för barn med diabetes typ 1 som grupp

Jag vill att barn med typ 1 diabetes som grupp ska ha samma förutsättningar att klara sig i skolan, som barn utan. Vad är det som gör att det blir jobbigare? Är det ”bara” högt och lågt blodsocker, insulinkänningar, trötthet av diabetes och rekyler eller hur påverkar det mentala? Någon måste ta reda på varför de här skillnaderna finns för barn med typ 1 diabetes som grupp! Och sedan måste vi hjälpas åt att förbättra så att barn med typ 1 diabetes mår bättre i skolan och får lika bra förutsättningar att prestera bra som barn utan diabetes. Diabeteshälsningar Marie Källor: