Varje år blir 100 personer med diabetes blinda!

by Marie Fahlin

Visste du att varje år blir ungefär 100 personer med diabetes blinda? I Sverige! År 2017! Jag måste säga att jag blev ganska chockad när jag läste. Jag trodde det här hörde till det förflutna. Enligt Svenska Diabetesförbundet och Nationella Diabetesregistret, får drygt hälften av typ 1-diabetikerna ögonförändringar, efter ungefär 20 år med diabetes. Hos typ 2 diabetiker är inte denna skada lika vanlig, ungefär 20 % uppskattas få samma problem, enligt Diabetesförbundet. Jag ska inte försöka göra någon vetenskaplig beskrivning av skadorna, men det kallas Retinopati när små blodkärl inuti ögat går sönder. Blodkärlen i ögonen är både känsliga för högt blodsocker och för svängningar i blodsocker. Det kan uppstå små blödningar eller bildning av nya blodkärl, både varianterna kan leda till försämrad syn och i värsta fall blindhet på sikt.

Men, och här kommer det positiva, upptäcks skadorna i tid går utvecklingen oftast att bromsa och i bästa fall kan skadorna försvinna! Källa: https://www.ndr.nu/#/ https://www.diabetes.se/diabetes/lar-om-diabetes/sa-paverkas-kroppen/ogon/

Antal diabetiker i Sverige

2015 fanns 408 552 personer registrerade i Nationella Diabetesregistret. 20,4% har typ 1 diabetes, vilket betyder ca 83 300 personer. Kvar i registret finns ca 325 200 patienter som är registrerade för typ 2. Men mörkertalet kring typ 2 diabetes är stort. Enligt Svenska diabetesförbundet kan så många som var 3:e person som har typ 2 vara oupptäckt. Det betyder att ca 490 000 personer i Sverige kan ha typ 2 diabetes. Antal registrerade barn med typ 1 diabetes är ca 8 000. Källa: https://www.ndr.nu/#/ https://www.diabetes.se/diabetes/lar-om-diabetes/diabetes-i-siffror/

Hur många med diabetes kan ha ögonskador?

Ögonskador verkar drabba typ 1 hårdare, över 50% får skador, uppskattningsvis finns knappt 40 000 typ 1 diabetiker med ögonskador. När det gäller typ 2 diabetes är det ca 20 % som får problem, men i och med antalet typ 2:or är så många fler uppskattas nästan 100 000 ha ögonskador. Det går förmodligen omkring ca 140 000 diabetiker i Sverige med ögonskador!
Diabetes blinda
Mitt vänstra öga har tyvärr fått en mindre blödning, som upptäcktes strax innan julen 2016.
Uppgiften, om att varje år blir ca 100 med diabetes blinda, kommer från tidningen DiabetologNytt. I DiabetologNytt (2017 Årgång 30 Nr 1-2) finns artikeln ”100 blir blinda av diabetes varje år i Sverige – hur kan vi förhindra det?” skriven av Elisabeth Granstam, Överläkare på Ögonkliniken i Västerås. Källa: https://www.ndr.nu/#/ https://www.diabetes.se/diabetes/lar-om-diabetes/sa-paverkas-kroppen/ogon/ http://www.dagensdiabetes.info/images/filer_att_ladda_ner/DN_nr_1-2-17_webb-compressed.pdf

Varför blir människor med diabetes blinda?

En positiv slutsats i Elisabeth Granströms artikel är att om en person får synnedsättning pga diabetesförändringar finns idag goda möjligheter att behandla. Beroende på typ av skada kan laserbehandling, injektionsbehandling eller operation förbättra situationen. Det absolut viktigaste för att förhindra att göra människor med diabetes blinda är tidig upptäckt av ögonskador. Det är alltså det vi kallar ögonbottenfoto (och vården kallas ögonscreening) som är det absolut viktigaste sättet att hindra ögonskador och blindhet! För oss med diabetes typ 1 rekommenderas fotografering vartannat år medan för typ 2:or är rekommendationen vart 3:e år. Om man har någon skada rekommenderas fotografering oftare. Socialstyrelsen har som mål att mer än 98 % av allt typ 1 diabetiker och 96 % av alla typ 2 diabetiker ska screenas inom rekommendationerna. Det tragiska är att trots att detta är nyckeln till att förhindra att folk med diabetes får allvarliga ögonskador eller blir blinda så minskar antalet ögonbottenfotograferingar sett som ett genomsnitt över Sverige. Enligt Therese Granströms föredrag – Nollvision för ögonskador – har antalet med typ 1 diabetes minskat kraftigt från 2012 till 2015. Se figuren.
Nollvision diabetes blinda Utdrag ur föredrag: Nollvision för ögonskador- Therese Granström, Uppsala Universitet, genomfört på SFDF:s symposium 2016.
Att antalet ögonundersökningar för diabetiker minskar konstaterar även Dagens Medicin. Om behandling sätts in i tid kan alltså allvarliga ögonskador undvikas och på sikt undvika att diabetes blinda. Rökning medför syrebrist och har du redan ögonförändringar kan rökning förvärra tillståndet. Det viktigaste man kan göra för att undvika att personer med diabetes blir blinda är att upptäcka ögonförändringar på ett tidigt stadium. De flesta ögonförändringar går att behandla då. Källa: http://ssdf.nu/om-diabetes/komplikationer/ogon https://www.ndr.nu/#/ https://www.swenurse.se/Sektioner-och-Natverk/Svensk-forening-for-sjukskoterskor-i-Diabetesvard-SFSD/SFSD-Symposium/symposium-2015/ https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2016/01/21/brist-pa-kapacitet-i-varden-kan-gora-diabetiker-blinda http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Diabetesretinopati/

Vad kan DU göra för att undvika allvarliga ögonskador?

Kräv ögonbottenfoto! Se till att du och/eller ditt barn eller anhöriga fotograferas inom rätt tid. Det är det allra viktigaste! De flesta skador som upptäcks på ett tidigt stadium går att behandla. Försöka ha koll på blodsockret så gott det går! Alla vi som har diabetes, eller barn och anhöriga, vet att det är supersvårt att ha bra koll på blodsockret. Men idag vet vi att t.ex. kontinuerlig blodsockermätning ger effekt. Be om bättre verktyg för att förbättra blodsockret om det behövs. Kontinuerlig blodsockermätning, med larm, verkar vara mest effektivt. Ha koll på blodtrycket! Sluta röka, om du gör det. Se till att du får behandling vid ögonskador som kräver det. Det viktigaste du kan göra för att undvika ögonskador är alltså att få ögonbottenfoto regelbundet! Att få bättre koll på blodsockret är jättesvårt. Men med egen vilja, bra verktyg (t.ex. kontinuerlig blodsockermätning) och bra stöd från vården kan man uppnå goda resultat i de flesta fall. Jag håller tummarna för att vi alla ska lyckas! <3 Marie Fahlin / Diabetic Designed