Glädjande nyheter om diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar

by Marie Fahlin

Sambandet mellan diabetes och ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar har varit känt sedan länge. De vanligaste komplikationerna är hjärtinfarkt, hjärtsvikt, kärlkramp och stroke (eller blodpropp/blödning i hjärnan). Den största orsaken är förhöjt blodsocker, alltså själva diabetesen. Även högt blodtryck och höga blodfetter kan spela roll.

Vi börjar med det mest positiva som gäller typ 1 diabetes.  

Nya rön om typ 1 diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar

Under de senaste 20 åren har allt färre med typ 1 diabetes drabbats av hjärt- och kärlsjukdomar. Nyligen har man till och med konstaterat att det inte finns någon ökad risk alls för personer med HbA1c-värde under 58 mmol/mol som inte har njurkomplikationer! Till och med har det visat sig att typ 1 diabetiker utan njurkomplikationer och utan hjärt- och kärlsjukdomar i släkten har lägre risk att drabbas, jämfört med kontrollgrupp utan diabetes. 

Under samma period har nya hjälpmedel för bättre blodsockerkontroll utvecklats väsentligt. Dagens CGM-teknik, kontinuerlig blodsockermätning med larm vid höga och låga värden, har utvecklats enormt under de senaste åren. Och det som lät som något omöjligt, självreglerande insulinpumpar, finns idag på marknaden. Alltså har huvudorsaken till hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodsocker, kunnat minska.  

Bra blodsockerkontroll viktigt vid diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar

Hjärt- och kärlsjukdomar vid typ 2 diabetes

För personer med typ 2 diabetes är situationen annorlunda. Personer med oupptäckt typ 2 diabetes kan leva i många år med förhöjda blodsockervärden utan att veta om det. Personer med typ 2 diabetes får oftast inte tillgång till CGM-system och insulinpumpar (alla behöver inte heller insulin), utan många tar fortfarande blodprov eller har i bästa fall Freestyle Libre. Det betyder att blodsockerkontrollen inte förbättrats lika mycket jämfört med typ 1.

Det är tyvärr inte ovanligt att personer med typ 2 diabetes har högt blodtryck och höjda värden av blodfetter redan vid upptäckten. Man sätter in medicin mot detta, men trots tuff behandling är behandlingsresultaten sämre jämfört med patienter utan diabetes. 

Man har försökt hitta flera orsaker till hjärt- och kärlsjukdomar. Nu har ny forskning hittat en viktig pusselbit. Personer med typ 2 diabetes har nämligen lägre halter av två viktiga proteiner (kollagen och elastin) som är betydelsefulla för att läka vävnad och motverka åderförkalkning. Nu pågår forskning för att försöka hitta metoder att behandla detta och förhoppningsvis minska hjärt- och kärlproblematiken även vid typ 2 diabetes.

Diabetesforskning spelar stor roll här och vi på Diabetic Designed tycker det är viktigt att stödja forskningen. 

Du kan t.ex. skänka pengar direkt till Barndiabetesfonden (Sveriges största finansiär av forskning kring typ 1 diabetes) eller till Diabetesfonden (allmän diabetesforskning). 

Köper du Diabetic Designeds Diabetessmycken stödjer du samtidigt forskning genom Barndiabetesfonden. 

Referenser

https://www.diabetes.se/diabetes/diabetes-typ-1/komplikationer/hjart--och-karlsjukdomar/

https://www.barndiabetesfonden.se/nyheter/farre-med-typ-1-diabetes-drabbas-av-hjart--och-karlsjukdomar/

https://www.hjart-lungfonden.se/sjukdomar/hjartsjukdomar/diabetes/mer-lasning/battre-karlhalsa-vid-diabetes/

https://www.hjart-lung.se/vart-arbete/tidningen-status/artiklar/darfor-okar-diabetes-risken-for-hjart-karlsjukdom/