Tveksam studie - fasta kan bota diabetes

by Marie Fahlin
Just nu sprids flera artiklar som påstår att fasta kan bota diabetes. Studien gäller möss och är utförd av en forskare med ekonomiska intressen i bolaget som säljer den speciella fastedieten. Resultaten påstås gälla både typ 2 och typ 1 diabetes, trots att endast möss med typ 2 diabetes undersökts i studien. Fakta:
  1. En del av mössen i studien hade typ 2 diabetes.
  2. Inga möss hade typ 1 diabetes.
  3. I studien dödades de insulinproducerande cellerna hos friska möss, och ansågs då representera möss med typ 1 diabetes.
  4. En speciell fastediet har använts
  5. Både den ansvariga forskaren, och institutionen försöken genomförs vid, har ekonomiska intressen i bolaget som säljer den speciella fastedieten
  6. Inga försök har gjorts på människor
Det är inte omöjligt att fastedieten fungerar för typ 2 diabetes. En del av mössen som undersöktes hade typ 2 diabetes. Att dra slutsatsen utifrån den här studien att fasta kan bota diabetes typ 2 är dock att gå långt, eftersom försök endast gjorts på möss. Inga möss som ingick i studien hade typ 1 diabetes. Istället dödade man insulinproducerande celler hos friska möss och lät dessa representera typ 1. Typ 1 diabetes kännetecknas av en autoimmun process, där den egna kroppens immunförsvar angriper och förstör de insulinproducerande cellerna. De möss som ingick i studien kan knappast anses representera typ 1 diabetes. Det finns en intressekonflikt gällande fastedieten. Både professor Valter Longo, som lett studien, och University of Southern California, där studien utförts, har ekonomiska intressen i det företag som säljer den speciella diet som används.

Mer om studien - hur fasta kan bota diabetes

Bakgrunden är en amerikansk studie, som genomförts av professor Valter Longo, direktör vid Longevity Institute vid University of Southern California. Rubriken på studien är ”En diet baserad på fasta kan vända diabetes hos möss”. Enligt studien ska mössens icke insulinproducerande celler omprogrammeras till insulinproducerande celler under en fasteliknande diet. I studien ingick möss med diabetes typ 2. Och studien kan mycket väl få betydelse för typ 2 diabetes. Dock ska man vara medveten om att många studier på möss visat lovande resultat, men att resultaten inte stått sig när man testat på människor. Ingen forskning har utförts på möss med typ 1 diabetes. Friska möss medicinerades med ett gift som dödade en stor andel av de insulinproducerande cellerna. Ingen hänsyn har tagits till den autoimmuna process som kännetecknar typ 1 diabetes – nämligen att det egna immunförsvaret angriper de insulinproducerande cellerna! Hos mössen som fått sina insulinproducerande celler förstörda av gift sågs samma process som hos möss med typ 2 diabetes. Den fasteliknande dieten består av 5 dagars specialdiet följd av normal kost resten av månaden. Efter tre månader kunde effekterna ses. Det kan hända att det här är en jättebra metod för att öka antalet insulinproducerande celler. MEN det är värt att nämnas att det finns en intressekonflikt som gäller professor Valter Longo och den 5-dagarsdiet som används i studierna. Valter Longo är grundare och delvis ägare till företaget L-Nutra, som säljer den 5-dagarsdiet som används i studierna. University of Southern California är också inblandade i intressekonflikten och har rätt till royalties rörande produkterna. Här kan du läsa mer om den amerikanska studien, rapporteringen från SVT och om företaget L-Nutra. Storstockholms diabetesförening har skrivit en bra beskrivning om den autoimmuna processen vid typ 1 diabetes. http://gero.usc.edu/2017/02/23/fasting-mimicking-diet-may-reverse-diabetes/ http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/fasta-kan-bota-diabetes http://l-nutra.com/ http://ssdf.nu/om-diabetes/om-diabetes/typ-1-diabetes Marie Fahlin 2017-03-17