Diabetes-Hjälp

by Marie Fahlin

På begäran döper vi om Hjälp! till Diabetes-Hjälp. Få hjälp att förstå HbA1c och att dosera druvsocker under menyn Diabetes-Hjälp. Under hösten kommer hjälpen att fyllas på. 🙂