Hjälp till att finansiera ny diabetes-app på Iphone

by Marie Fahlin

Den brittiska app-utvecklaren Nial Giacomelli, med diabetes typ 1, har sedan länge saknat en bra uppföljning av diabetesen på sin Iphone. Han har lagt ner mycket egen tid och har kommit en bra bit på väg, mot att utveckla en bra app. Han behöver dock köpa in vissa applikationer och söker extern finansiering. Den som bidrar med finansiering erbjuds att pilot-testa appen. OBS! Erbjudandet att bidra gäller bara i ett fåtal timmar till. Läs mer om projektet på:

http://www.kickstarter.com/projects/nialg/the-diabetic-journal

Hälsningar Marie